Fredagens kvartalsrapport var overraskende prisstærk for både soja og majs, hvorimod hvedeprisen blev sat under pres.Fredagens kvartalsrapport var overraskende prisstærk for både soja og majs, hvorimod hvedeprisen blev sat under pres.

Prissvag kvartalsrapport for hvede – men stærk for majs og soja

Fredag aften udkom den seneste kvartalsrapport fra det amerikanske landbrugsministerium over de amerikanske kvartalslagre pr. den 1 september. Rapporten inkluderede desuden et estimat over den samlede amerikanske hvedehøst for 2017/18. Som det fremgår nedenfor, så var rapporten prisstærk for soja. […]