Medlemsbetingelser

Det er muligt for enhver at tilmelde sig minAGRO`s updates.

Hvad får du hos minAgro

minAGRO`s hjemmeside får du adgang til daglige updates med analyser, handelsanbefalinger, nyheder, priser, grafer og kommentarer til de vigtigste landbrugsrelaterede markeder, de vigtigste valutaer og vigtigste aktier.

Gratis e-mail med markedsopdatering

Er man tilmeldt en eller flere af minAGRO`s produkter, får man gratis tilsendt en e-mail, når der er nye opdateringer klar. Det er i den forbindelse medlemmets eget ansvar, at sikre, at minAGRO har den rette e-mail-adresse.

Hvornår får jeg adgang til mine updates fra minAGRO

Straks efter at man har indtastet sine personlige oplysninger på tilmeldingssiden, fremsendes en e-mail fra minAGRO til den indtastede e-mail adresse. E-mailen indeholder oplysninger om det tilmeldte produkt, brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode indtastes på minAGRO´s login side og man har efterfølgende adgang til de tilmeldte produkter. Skulle man senere glemme sine adgangskoder, kan knappen ”Glemt din adgangskode?” benyttes på login siden.

Login på minAGRO via Landmand.dk

minAGRO samarbjeder med portalen www.landmand.dk. Derfor kan du også logge på minAGRO via dit login til landmand.dk.

Gratis prøveperiode til updates

Ved tilmelding til minAGRO`s produkter, har man en gratis prøveperiode på 1 måned. Ønsker man ikke at fortsætte efter prøveperioden, skal man seneste ved dagen for prøveperiodens udløb meddele dette til minAGRO på e-mail  Irene@rvsb.dk .

Betaling for analyser

Adgang til minAGRO`s produkter betales forud for de efterfølgende 6 måneder.

Opsigelse af abonnement

Ønsker man at opsige sin tilmelding, kan dette ske med 1 måneds varsel til udgangen af en betalingsperiode.

Anonymitet

Ethvert medlem af minAGRO er sikret fuld anonymitet. minAGRO må ikke, uden skriftlig accept fra det enkelte medlem, oplyse medlemmers identitet samt viderebringe oplysninger om handler indgået af et medlem, som minAGRO måtte have kendskab til, til tredjemand.

Login informationer (brugernavn og adgangskode)

Brugernavn og adgangskode til minAGRO`s hjemmeside er strengt personligt. Misbrug af login informationer - videredistribuering - vil medføre inaktivering af medlemskabet. Samtidig forbeholder minAGRO sig ret til at inddrive evt. medlemsbidrag fra misbrugere ved det medlem, som har videredistribueret sine login informationer til trejde mand.

Viderebringelse af data

Oplysningerne fra minAGRO´s hjemmeside samt tilknyttede meddelelser må ikke videredistribueres uden skriftlig accept fra minAGRO.

Rettigheder

Peter Arendt har alle rettigheder til minAGRO, herunder til struktur og opbygning samt indeks, registrer og sammenstilling af oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

minAGRO kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af tekniske fejl, der måtte opstå på de af minAGRO tilbudte produkter. Ansvarsbegrænsningen vedrører såvel direkte som indirekte tab (f.eks. driftstab m.v.).

Endvidere kan minAGRO, ikke gøres erstatningsansvarlige for eventuelt tab (det være sig direkte og indirekte tab), der måtte opstå hos den enkelte bruger, når denne anvender den viden han kan opnå ved materialet fra minAgro.

Ændringer af medlemsbetingelserne

I takt med, at minAGRO udvikler sig, kan der ske ændringer i medlemsvilkårene. Ethvert forslag til ændring af medlemsvilkår vil tilgå medlemmet pr. e-mail eller brev og hvis det enkelte medlem ikke senest 14 dage efter at have modtaget ændringsbetingelserne har meddelt, at han ønsker at opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en betalingsperiode, er de nye vilkår en del af aftalen mellem minAGRO og den enkelte bruger, når den anførte 14-dages periode er udløbet.