Afgrøder

Prisen for hvede og majs står stille mens den stryger op for soja

Hvedeprisen forsøger at finde sig en ny prisbund hvorimod prisen for sojaskrå stryger i vejret.

De ugentlige eksporttal fra det amerikanske landbrugsministerium er en god indikator for, hvordan det står til med efterspørgslen efter afgrøder ude på verdensmarkedet. Som det fremgår nedenfor så står det rigtig godt til med efterspørgslen efter soja, hvorimod efterspørgslen efter […]