Et nærmere kig på den spændende situation for korn og soja

Resumé af dagens nyhedsbrev:

  1. Oversigt over salgsanbefalinger
  2. Forventninger til Brasiliens majsproduktion
  3. Prisen for sojabønner tester nedad
  4. Grundlæggende om sojamarkedet nu

Læs vores daglige update fra afgrødemarkedet nedenfor.

Korn:

Dato for salgsanbefalingAnbefaling: 
Apr 27th, 2023Sælg 50-60% af ´23 afgrøden
Feb 28th, 2023Sælg 45-50% af ´23 afgrøden
Jan 9th, 2023Sælg 40-45% af ´23 afgrøden
Nov 8th, 2022Sælg 35-40% af ´23 afgrøden
Jun 22nd, 2022Sælg 25% of ’23 afgrøden og 100% of ’22 afgrøden

Oliefrø:

Dato for salgsanbefalingAnbefaling: 
Apr 24th, 2023Sælg 50% af ´23 afgrøden, men brug soybønner til at hedge salg af raps/solsikke 
Nov 8th, 2022Sælg 35-40% af ´23 afgrøden
Jun 21st, 2022Sælg 25% af ’23 afgrøden og 100% af’22 afgrøden

Hvis du endnu ikke har fulgt vores anbefalinger og du ikke har solgt 50 til 60 % af din 2023-afgrøde, råder vi dig til at lave et lille salg nu på op til 10 %.

Forventninger til Brasiliens majsproduktion

Vores seneste estimat for den brasilianske majsproduktion var på 120 millioner tons. Estimatet kom vi med for to måneder siden. Vi regner med et lavere udbytte end USDA, grundet den sene såning af majsen i Brasilien. Sen såning er normalt bundet til bestøvning i den tørre vintersæson, som starter omkring slutningen af april.

I år ser det dog ud til, at regntiden varede længere end normalt. Majsen står derfor lige nu godt i Brasilien. Det fremgår også meget tydeligt af vedlagte graf:

Men majshøsten i Brasilien er endnu ikke i hus. I staterne Parana og Mato Grosso do Sul, som til sammen producerer omkring 40 % af Safrinha-majsen i Brasilien, er majsen stadig i den tidlige bestøvningsfase. I Mato Grosso, som også står for omkring 40 % af produktionen af Safrinha-majs i Brasilien, er majsen heller ikke færdig med bestøvning.

Men det ser alt i alt godt ud for Brasiliens majsproduktion.

Prisen for sojabønner tester nedad

For to uger siden anbefalede vi salg af sojabønner på futures omkring 1480 US-cent pr. bushel. Salget var som et alternativ til producenter af rapsfrø, eftersom prisen for rapsfrø er forholdsvis lav, set i forhold til prisen for sojabønner.

Det er svært at finde en logisk forklaring på, hvorfor sojabønner ikke er faldet mere i pris, set i forhold til prisen for rapsfrø. Problemer med tørke i Argentina kan dog være en medvirkende faktor til misforholdet i prisen for de to olieholdige afgrøder. Men den nuværende prisforskel mellem de to afgrøder er for stor i sojaens favør. Det er forklaringen på, hvorfor vi kom med vores anbefaling om at sælge sojabønner på futures frem for rapsfrø.

Som du kan se i nedenstående prisgraf, tester sojaprisen på Chicago-børsen nu støtte i nedadgående retning ved 1400 US-cent pr. bushel:

Hvis prisen for sojabønner bryder under 1400 USD, så vil næste mål ligge nede ved 1.200 til 1.300 US-cent pr. bushel. Måske endda endnu længere nede ved 800 til 1.000 US-cent pr. bushel.

Grundlæggende om sojamarkedet nu

Brasilien vil ifølge udmeldinger eksportere som minimum 90 millioner tons sojabønner i denne sæson, og muligvis endda op imod 100 millioner tons. Med en global efterspørgsel på omkring 13,5 millioner tons om måneden, vil det tage 7 til 8 måneder at eksportere disse 90 til 100 millioner tons sojabønner. Brasilien forventes derfor at blive dominerende på sojamarkedet som sælger og eksportør i den kommende tid.

Vores konklusion er derfor, at Brasilien vil komme til at dominere eksportmarkedet for sojabønner indtil november måned og at Brasilien dermed kan sætte et godt pres på prisen for sojabønner i den kommende tid. Det er derfor også en af forklaringerne på, hvorfor vi har anbefalet salg af sojabønner på futures frem for et salg af den noget billigere rapsfrø.

Når Brasilien til sin tid er færdig med at sælge og eksportere sojabønner, så forventes USA at tage over. Derfor er der fundamentalt set udsigt til en længere periode med prisfald for den olieholdige sojabønnepris.