EKSTRA: Nyt overblik med handelsanbefalinger til landmænd + Update

Resumé af dagens nyhedsbrev:

  1. Oversigt over salgsanbefalinger
  2. Forvent gode udbytter i USA
  3. Detaljerede NDVI - satellitoverblik over den globale afgrødesituation

Fra i dag vil vi hver dag give et overblik over vores anbefalinger:

Læs vores daglige update fra afgrødemarkedet nedenfor.

Korn:

Dato for salgsanbefalingAnbefaling: 
Apr 27th, 2023Sælg 50-60% af ´23 afgrøden
Feb 28th, 2023Sælg 45-50% af ´23 afgrøden
Jan 9th, 2023Sælg 40-45% af ´23 afgrøden
Nov 8th, 2022Sælg 35-40% af ´23 afgrøden
Jun 22nd, 2022Sælg 25% of ’23 afgrøden og 100% of ’22 afgrøden

Oliefrø:

Dato for salgsanbefalingAnbefaling: 
Apr 24th, 2023Sælg 50% af ´23 afgrøden, men brug soybønner til at hedge salg af raps/solsikke 
Nov 8th, 2022Sælg 35-40% af ´23 afgrøden
Jun 21st, 2022Sælg 25% af ’23 afgrøden og 100% af’22 afgrøden

Hvis du endnu ikke har fulgt vores anbefalinger og du ikke har solgt 50 til 60 % af din 2023-afgrøde, råder vi dig til at lave et lille salg nu på op til 10 %.

Forvent gode udbytter i USA

I den nuværende sæson producerede USA næsten 50 millioner tons mindre af majs, end hvad der normalt gør sig gældende - set over en gennemsnitlig betragtning. Dette skyldtes først og fremmest en meget sen såning. Sen såning giver "altid" lavere udbytte i USA. Ved sen såning starter majs naturligvis også med at bestøve senere. I stedet for at bestøve i begyndelsen af ​​juli, bestøvede majs sidste år i slutningen af ​​juli. Og den periode er varmere og tørrere end hvis bestøvningsfasen som normalt var blevet påbegyndt i starten af juli måned. Derfor giver sen såning som en konsekvens heraf et lavere udbytte.

Der er én vigtig tommelfingerregel, når det kommer til såning af majs i USA. Hvis 50% af massen er blevet sået inden den 10. maj i USA, så vil vi sandsynligvis opnå et som minimum normalt udbytte. Den 7. maj i år havde amerikanske landmænd sået 49 % af deres samlede areal med majs. Det betyder, at vi som minimum når et samlet tilsået areal på 50% inden den 10. maj. Set fra et overordnet perspektiv betyder det, at vi sandsynligvis vil se gode udbytter for majs i USA i forbindelse med den kommende amerikanske majshøst.

Den 8. maj sidste år havde amerikanske landmænd kun sået majs på 21 % af det planlagte areal. De amerikanske landmænd er nu dobbelt så langt fremme med hensyn til såning, set i forhold til for et år siden. Det kan kun resultere i bedre udbytter til den kommende amerikanske majshøst.

Med hensyn til sojabønner er landmændene også godt fremme med deres såning. I alt har de på nuværende tidspunkt sået 35 % af deres planlagte sojaarealer. Det er næsten dobbelt så meget som normalt på denne tid af året og mere end 3 gange mere end for et år siden.

Ovenstående betyder dog ikke, at vi kan ligge alle bekymringer bag os. Vi har tidligere annonceret, at det vil være svært for landmænd i North Dakota at få sået alt deres majs og soja til tiden. Denne stat havde et massivt lag sne indtil anden halvdel af april, hvorfor det ikke var svært at forudsige, at de ville påbegynde såningen på et sent tidspunkt. Og det er faktisk, hvad vi nu ser i statusrapporterne fra det amerikanske landbrugsministerium - USDA. Landmændene i North Dakota har kun sået 1 % af deres majs og slet ingen soja. Heldigvis er vejret nu tørt og varmt, hvorfor vi forventer en betydelig fremgang i såning af majs de kommende dage i USA.

Detaljerede NDVI - satellitoverblik over den globale afgrødesituation

I gårsdagens opdatering præsenterede vi et globalt billede af satellit afledt NDVI - også betegnet som et satellitoverblik overblik for den globale afgrødesituation. 

Hvis du er interesseret, har vi i dag zoomet ind på nogle af de vigtigste detaljer. Herunder ser du NDVI kortet over Asien, hvor Kina og Indien naturligvis er de vigtigste områder. Tilsammen producerer de således 30 til 35 % af de globale vinterkornafgrøder.

Forklaring af kortene: Rød betyder at afgrødevæksten er under gennemsnittet, og jo mørkere rød farven bliver, jo mere afviger afgrødevæksten i negativ retning. Derimod er blå bedre end gennemsnittet. Mørkeblå er langt bedre end gennemsnittet.

På det asiatiske kort har vi markeret, hvor de fleste af de kinesiske og indiske vinterafgrøder produceres. Du vil notere dig, at begge viser sig som blå til mørkeblå i disse områder.

I Indien er høsten allerede startet, og størstedelen af kornet vil blive høstet i løbet af maj måned. Det betyder, at det ikke længere kan gå helt galt i Indien. Vi vil ikke blive overrasket hvis Indien høster 15 % mere hvede end i et normalt høstår.

I Kina er det knapt så kritisk som i Indien. Men vi forventer faktisk, at afgrødernes tilstand i Kina vil blive forbedret yderligere i den kommende tid. Kinesisk hvede er nu i den sidste del af kornfyldningsfasen, hvorfor temperatur og nedbør er af afgørende betydning.

Som du kan se nedenfor, har den kinesiske vinterhvede fået gunstigt med nedbør de seneste 60 dage. Det er perfekt timing.

Temperaturene i Kina har også været gunstige på det seneste. Foråret startede varmere end normalt, og senere blev vejret lidt køligere end normalt. Det betyder, at vækstsæsonen startede tidligere end normalt i Kina, og fortsætter til senere end normalt. De næste 7 til 10 dage forventes også at blive køligere end normalt. Vi konkluderer ligeledes, at der er tilstrækkeligt med vand til rådighed til at afslutte kornfyldningsfasen. Det bedste, der kunne ske nu, er, hvis det bliver varmt og tørt i slutningen af ​​maj. Fra slutningen af maj begynder den kinesiske hvede nemlig at modnes.

Nedenfor har vi zoomet ind på Europa og Nordafrika. I går nævnte vi allerede, at Nordafrika er et problemområde. Nedenstående kort viser tydeligt, hvor slem situationen er i denne region af verden. Lande der er nødsaget til at importere store mængder korn, ellers vil der som tidligere opstå problemer med optøjer.

I EU er det kun Spanien, som ikke står overfor høje afgrødeudbytte. I resten af EU ser de meget mere lovende ud. Dog er der i EU ikke ligeså store afvigelser årene imellem, som f.eks. i Indien og Kina. I det meste af EU er der kystklima, hvorfor afvigelserne aldrig er så store. Derfor ser du også mindre mørkeblå eller mørkerøde farver. 

Ungarn og Rumænien er nok de vigtigste undtagelser fra ovenstående regel om kystklima. De kan nærmere karakteriseres som havende indlandsklima. Man kan som udgangspunkt sige, at de normalt går fra vinter direkte ind til sommer. Dette er naturligvis ikke ideelt til vinterafgrøder, da vinterafgrøder trives bedst ved temperaturer mellem 15 til 20 grader. I år er meget mere anderledes end normalt, og man kan næsten sige, at Rumænien og Ungarn nu har det der svarer til britisk eller fransk klima. Masser af nedbør og sjældent temperaturer over 20 grader. Hvor disse to lande normalt kæmper for at overstige 5 tons pr. ha, kan de i år have vejr, der tillader at nå op på 8 til 10 tons pr. ha. Desværre vil udbyttet i år være begrænset af gødning. Ikke på grund af prisen på gødning, men blot på grund af, at landmændene dér ikke vil gøde for 8 til 10 tons, da det næsten altid vil være spildte ressourcer. 

I Europa er der selvfølgelig endnu et område af stor betydning for vinterafgrøder. Det er Ukraine og Rusland. Vi har markeret det område, der er vigtigst for vinterhvede. Du bemærker, at Rusland er i væsentlig bedre tilstand end normalt, og det samme gælder for Ukraine. Vejret i begge regioner har været usædvanligt fordelagtigt. Rettidig og tilstrækkelig nedbør er løsningen.

Sidste år havde Ukraine usædvanligt tørt vejr. De fleste analytikere tror, ​​at den lave produktion i Ukraine skyldes krigen med Rusland, men det skyldes faktisk primært tørke.

For Ukraine er vi allerede sikre på, at de vil producere mere hvede end i den nuværende sæson. Hvorvidt Rusland vil producere samme mængde som i sidste sæson, vil afhænge af vårhveden. Vårhveden udgør omkring en tredjedel af den samlede russiske hvedeafgrøde, men det er naturligvis for tidligt at sige, om udbyttet i år bliver okay eller ikke. Juli er således den vigtigste måned for russisk vårhvede.