Afgrødemarkedet overreagerer på droneangrebet i Rusland

Af: Steen Jakobsen, sj@minagro.nl

Resumé af dagens nyhedsbrev:

  1. Får droneangreb på Kreml indvirkning på kornaftalen?
  2. Majsproduktionen i Brasilien ser lovende ud – regntiden fortsætter

I går begyndte kornprisen pludselig at stige. Dette skal ikke ses som en vending. Prisreaktionen kom efter nyheder om et droneangreb på Kreml. Markedet frygter åbenbart, at dette kan få effekt på kornaftalen for export ud af Ukraine. Dette virker meget usandsynligt.

Det første tegn på en vending vil være, hvis hveden stiger tilbage til over 245 euro. Hvis det sker, vil vi anbefale at holde igen med salget af ny afgrøde. Sandsynligvis vil dette ikke føre til et købssignal. Vi forudser stadig et prisfald til 220 og sandsynligvis endda 200 euro.

Ny afgrøde er under fantastiske forhold overalt på den nordlige halvkugle. Der er meget begrænsede steder, hvor vi bør være bekymrede for udbyttet. Faktisk vil vi vurdere, at maksimalt 7 eller 8 % af den samlede hvedeproduktion er i en eller anden form for problemer. Det er en usædvanlig lav procentdel. Vi vil endda gå så langt som til at sige, at Ukraine vil give bedre udbytte end normalt. Og som du kan læse nedenfor, så ser den brasilianske majs også meget lovende ud.

Medmindre vejret ændrer sig drastisk i de næste uger, og det ikke ser ud til at ske, så ville det være meget overraskende, hvis ny høst ikke falder med yderligere 40 euro. Om det bliver begrænset til 40 euro er endda ikke sikkert.

Majsproduktionen i Brasilien ser lovende ud – regntiden fortsætter

Som du husker, så var landmændene i Brasilien for sent ude med at så deres majs. Dette skyldtes en usædvanlig lang vækstfase af sojabønnerne, hvorfor høsten blev forsinket med omkring 3 uger. Og da majsen bliver sået efter endt sojahøst var majs såningen dermed også forsinket.

En sen såning af majs er i Brasilien en stor risiko. Normalt slutter regntiden brat og det er ofte, at den slutter før bestøvning eller kornfyldning er startet. Jo senere majsen sås, jo større er risikoen for tørke ved bestøvning og/eller kornfyldning. Det giver væsentligt lavere udbytte.

Indtil nu har forholdene i Brasilien været fremragende. Tilstrækkelig nedbør og ingen tidspunkter med for høj varme har resulteret i en bedre vækst end normalt. Nedenfor ser du det nationale NDVI-indeks, afledt af satellitbilleder.

Graf

Som det ses er NDVI langt over det normale, og højere end det har været i mindst 13 år. Set i lyset af at bestøvningen er startet for næsten al majsen, så ser det meget lovende ud. Hvis de næste to uger byder på tilstrækkelig nedbør, så får vi en fremragende høst. Og som du ser nedenfor, så ser de næste to uger ud til at byde på masser af nedbør.