Breaking News: Markedet er alt for pessimistisk omkring argentinsk soja

Af: Steen Jakobsen, sj@minagro.nl...

Resumé af dagens update:

  1. Soja i Argentina kan stadig komme sig
  2. Gennemgang amerikansk vækstsæson 2012/13
  3. Sammenligning af USA 2012/13 med Argentina 2022/23
  4. Konklusion: argentinsk soja kan komme sig

Alle markedsanalytikere er ekstremt pessimistiske over for soja i Argentina. Nedenfor demonstrerer jeg, hvorfor denne pessimisme er for tidlig. Markedet begår nøjagtig samme fejl som i 2012 i USA. Undgå samme fælde og bliv ikke fanget på det forkerte ben.

Der er ingen tvivl om, at Argentina er i store problemer. Analytikere mener, at majsudbyttet vil falde med ca 30%, og at sojabønnerudbyttet vil falde med næsten 50%. Der er ingen tidligere år i Argentina, der kan bruges til at sammenligne. Situationen har aldrig været så slem, som den er nu. I hvert fald ikke hvis det ikke snart begynder at regne.

Nedenfor foretager vi en sammenligning mellem denne sæson i Argentina og den amerikanske sæson i 2012/13. USA oplevede en lignende tørke tilbage i 2012, som Argentina har oplevet i denne sæson.

Vores konklusioner er meget tydelige. Vi konkluderer, at soja i det mindste delvist vil kunne komme sig, hvis det begynder at regne nu. Og der er varslet en masse regn.

Gennemgang amerikansk vækstsæson 2012/13

Alle, der arbejder indenfor det amerikanske landbrug, husker, hvor ødelæggende 2012 var for majs, men hvad de fleste synes at glemme, er, at amerikansk soja ikke rigtig led nogen skade. Vi vil i denne ekstraordinære rapport illustrere, hvorfor amerikansk soja ikke led meget i 2012, og hvorfor vi kunne opleve præcis det samme i Argentina i år.

På kortet nedenfor kan du se den samlede nedbør i USA i juli 2012. Vi har markeret majs- og sojaområderne. Som udgangspunkt kan juli i USA bedst sammenlignes med februar i Argentina.

Du bemærker, at næsten alle områder fik mindre end 2 tommer nedbør (50 mm) og de fleste fik mindre end 1 tomme (25 mm) i hele juli måned. Nogle vigtige områder i Iowa, Illinois og Nebraska fik mindre end 0,5 tommer (12 mm).

Selvfølgelig er der flere aspekter end nedbør der har indflydelse på udbyttet. Et andet vigtigt aspekt er antallet af dage med temperaturer over de kritiske 37 grader Celsius (100 grader Fahrenheit). Nedenfor har vi et kort med antal dage over 100 grader Fahrenheit i USA i løbet af juli 2012. 100 grader Fahrenheit er godt og vel 37 grader Celcius.

Du bemærker, at de fleste af majs- og sojabønneområderne i USA havde nogen flere end i et normalt år, men dog mindre end 10 dage over 100 grader Fahrenheit.

Tilbage i 2012 var alle analytikere enige om, at sojabønnerudbyttet ville være meget lavt. I begyndelsen af ​​august forsøgte de alle at være de første til at skære drastisk ned i udbytteforventningerne.

Det, der virkelig skete, var, at alle analytikere fik en stor overraskelse, da høsten startede. Amerikansk soja havde ikke lidt meget under tørken. De amerikanske sojabønner blev helt sikkert reddet af regn i august. I løbet af august fik tørken brat en ende. Dette betød klart, at sojabønnerne kom sig over enhver skade der var sket i løbet af juli. Nedenfor har vi nedbøren i august.

I august 2012 fik næsten alle områder mere end 2 tommer, og nogle af de vigtige områder i Iowa, Illinois og Indiana fik endda over 4 tommer.

Regnen i august reddede sojaafgrøden. Den endelige produktion kom ud på 82 millioner tons, hvilket kun var 5 millioner tons mindre end de oprindelige forventninger fra før tørken.

Sammenligning af USA 2012/13 med Argentina 2022/23

Så meget omkring den amerikanske situation i 2012. Nu ser vi på, om vækstsæsonen i USA 2012/13 er sammenlignelig med den nuværende i Argentina. Hvis vi kommer til den konklusion, at den nuværende situation i Argentina er sammenlignelig med situationen i begyndelsen af ​​august 2012 i USA, så kan vi også konkludere, at regn kunne redde sojaafgrøden i Argentina.

Hvis vi ser på den nuværende udvikling af soja i Argentina, så er den direkte sammenlignelig med den første uge af august 2012 i USA. Lige nu er 68% af den argentinske soja begyndt at sætte bælg. Resten skal stadig begynde at sætte bælg. Tilbage i den første uge af august 2012 var det 70% af de amerikanske sojabønner der var begyndt at sætte bælg. Den nuværende udvikling for argentinsk soja er som sådan direkte sammenlignelig med amerikansk soja i den første uge af august.

Kvalitetsvurderingerne er også meget sammenlignelige. I dette øjeblik er næsten al den argentinske soja i dårlig eller rimelig tilstand. Kun meget lidt er i god eller fremragende stand. Dette er nøjagtigt det samme som i den første uge af august i USA tilbage i 2012. Det betyder, at den skade, der allerede er påført den argentinske sojaafgrøde, svarer til den lille skade, der var blevet påført den amerikanske afgrøde indtil den første uge af august 2012 .

Hvis vi ser på nedbøren i Argentina i løbet af de sidste 30 dage, bliver det klart, hvorfor Argentina i øjeblikket er så sammenligneligt med USA i 2012. Vi ser nøjagtigt det samme mønster i nedbør. Nedenfor ser du kortet med nedbør i Argentina, og for at gøre sammenligning nemmere har vi det i tommer. Vi har markeret de vigtigste områder for majs og soja.

Lighederne med USA i juli 2012 er tydelige. Ligesom dengang i USA ser vi, at de fleste argentinske områder fik mindre end 2 tommer inden for de seneste 30 dage. Et par heldige fik mere, men der er også et vigtigt område i det nordlige Buenos Aires/sydlige Santa Fee, der fik mindre end 0,5 tommer. Dette er som sådan meget sammenligneligt med juli 2012 i USA.

Ligesom for USA, så oplever Argentina også en del dage med temperaturer over 37 grader celsius. Der er desværre ingen track record som i USA, men vi har overvåget det, og vi kan drage en sikker konklusion. Antallet af dage med temperaturer over 37 grader Celsius er omtrent det samme i løbet af de sidste 30 dage i Argentina, som de var i USA i juli 2012.

Alt i alt kan vi konkludere, at argentinsk soja nu er i en omtrent lige så dårlig tilstand, som amerikansk soja var i begyndelsen af ​​august 2012. Det største spørgsmål er selvfølgelig, om vi vil se marts redde den argentinske afgrøde, ligesom vi så august redde den amerikanske afgrøde i 2012.

Konklusion: argentinsk soja kan komme sig

Som nævnt ovenfor blev den amerikanske soja i 2012/13 reddet af nedbør i august. At vide, at argentinsk soja er i sammenlignelig tilstand nu, som amerikansk soja var i begyndelsen af ​​august 2012, betyder, at argentinsk soja også kan reddes.

Det, der er nødvendigt for at redde den argentinske afgrøde, er nedbør i de næste 3 til 4 uger. For nu ser tingene lovende ud i de kommende 2 uger. Nedenfor ser du prognosen for nedbør de kommende 7 dage (venstre) og 8 til 14 dage (højre).

Hvis ovenstående prognose er korrekt, kan alle sojabønneregioner forvente mindst 2 tommer, og de fleste kan forvente 3 til 4 tommer i de næste to uger. Det ville gøre denne sæson i Argentina meget sammenlignelig med den amerikanske sæson 2012/13.

Alt afhænger af, om denne vejrudsigt også bliver til realitet. Hvis den ikke gør det, så er der helt sikkert ingen redning af sojaafgrøden. Hvis den bliver en realitet, så kan vi forvente et stort opsving i produktionsestimaterne for argentinsk soja.

Vi konkluderer som sådan, at pessimismen i markedet er en smule overdrevet eller i hvert fald et par uger for tidlig. Soja kan stadig komme sig, hvis der kommer tilstrækkelig nedbør nu.

Vi ønsker ikke at konkludere, at tabet vil være så begrænset, som det var i USA i 2012/13. Dengang var tabet kun 6%. På den anden side, så er det sikkert at slå fast, at en 50% udbyttereduktion er meget langt fra sandheden, hvis der kommer nedbør nu.