USDA står med et kæmpe dilemma omkring forsyningssituationen med korn

Af: Steen Jakobsen, sj@minagro.nl...

Resumé af dagens update:

  1. USDA sænker majsforbruget yderligere

Onsdag præsenterede USDA deres månedlige rapport for marts. USDA viste sig at være mindre konservativ med hensyn til ændringer i Argentina, end vi og markedet havde forventet.

USDA sænker deres majsproduktion i Argentina med 7 millioner tons, ned til 40 millioner tons. Det betyder, at de er helt i tråd med vores estimater. På sojabønner sænker de også produktionen med 7 millioner tons, ned til 33 millioner tons. Dette er også helt på linje med vores estimater. Det er overraskende, at USDA foretager så stor en ændring i én rapport, da USDA normalt spreder sådanne ændringer over flere måneder.

Ud over ovennævnte ændringer i produktionen øgede USDA den australske hvedeproduktion med 1 million tons. De øgede også hvedeproduktionen i Kasakhstan med 2,5 millioner tons, hvilket er næsten 25 %. Det kan ikke lade sig gøre, at Kasakhstan pludselig øgede deres produktion med 25%. Dette skal nok læses som en måde at rapportere Ukraines hvedehøst fra besatte områder. Dette virker i det mindste logisk, da USDA ikke kan rapportere det under Ukraine, og nægter at rapportere det under Rusland.

USDA holdt Ukraines majsproduktion uændret. Vi tror, ​​der er plads til at øge denne engang i den nærmeste fremtid.

USDA gjorde præcis, hvad markedet havde forventet med hensyn til eksporten ud af USA. De sænkede majseksporten og øgede sojabønneeksporten. Dette er i modstrid med, hvad vi ville finde logisk, men vi er de eneste med denne opfattelse. Nu vil det være endnu mere overraskende for markedet, hvis eksporten af ​​majs stiger yderligere, og sojabønneeksporten falder yderligere.

USDA må stå i et meget komplekst dilemma. Majsforsyningen var allerede ekstremt stram, og nu hvor forsyningen fra Argentina blev reduceret med 7 millioner tons blev det kun meget værre. Med et historisk stramt udbud kan du kun løse en nedskæring i produktionen ved at reducere forbruget. Vi kan ganske enkelt ikke forbruge mere end det, der produceres.

Som sådan var det logisk, at USDA var nødt til at reducere efterspørgslen på majs. Efterspørgslen blev reduceret med 6 millioner tons, hvilket betyder, at efterspørgslen nu skal falde med 53 millioner tons i forhold til sidste sæson. Husk er det var i sidste sæson, hvor vi havde rekordhøje priser. Bemærk, at denne reduktion i majsforbruget sker uden substitution med andre kornsorter.

Denne måneds nedskæring i efterspørgslen skulle ifølge USDA komme fra importører. Interessant nok skal nedskæringen komme fra små uspecificerede importører. Store importører, såsom EU, Mexico og Sydøstasien, forventes ikke at reducere deres import eller forbrug. Det betyder, at importører, der importerer mindre end 40 millioner tons pr. sæson, nu på én gang skal skære ned i deres forbrug og dermed deres import med 6 millioner tons. Måske er USDA korrekt i dette, men det er meget svært at argumentere for eller imod, når der ikke gives nogen detaljer. Sådanne reduktioner foretaget uden nogen specifikation er i det mindste mistænkelige.

Nu må vi se om USDA får ret. Indtil februar reducerede importørerne ikke deres efterspørgsel efter majs. Globalt købte importører de normale 14 til 15 millioner tons hver måned fra de store eksportører. Hvis USDA har ret, vil dette nu og indtil juli falde til 9 eller 10 millioner tons om måneden. Fra juli, hvor Argentina og Brasilien igen kan levere majs, vil importen stige til omkring 18 millioner tons.

Hvis USDA ligeledes har ret i, hvor meget majs Ukraine kan eksportere, så bliver situationen meget mere kritisk fra april. Ukraine stopper i så fald med at eksportere om 4 uger fra nu. Det ville betyde, at importører bliver nødt til at reducere deres import til 5 til 6 millioner tons om måneden fra april og indtil juli. Lad os håbe, at Ukraine har lidt mere majs at tilbyde, end hvad USDA forventer.

Det er meget svært at forestille sig, at importører pludselig reducerer deres import fra 15 millioner tons ned til 10 millioner tons, for ikke at tale om, hvis de skal reducere helt ned til 6 millioner tons. Den eneste måde, det overhovedet er muligt, er, hvis importørerne brugte de seneste måneder til at opbygge lager. Dette kan ikke udelukkes, men der er ikke en særlig logisk eller sandsynlig konklusion. Importører har generelt ikke infrastruktur til at opbygge lager, og de få, der har denne infrastruktur, vil kun gøre det, hvis priserne er stigende (hvilket de ikke har været).

Ifølge de seneste tal om dyrefoder var der i hvert fald indtil udgangen af ​​2022 ingen global reduktion i behovet for dyrefoder. Måske er denne reduktion alt sammen sket inden for de sidste to måneder, men det er i hvert fald svært at forestille sig, at dette er korrekt.

Eksporttal fra USA var allerede meget vigtige. Nu bliver de helt afgørende. Hvis vi ser en fortsat stigning i eksporten af ​​majs, så skal købere af majs verden over være meget bekymrede for, hvordan de kommer igennem perioden april til juli.Vi ville blive meget overraskede, hvis USDA har ret i deres forventninger. Men vi er de eneste med denne opfattelse. Forhåbentlig er vi de eneste, der tager fejl.