USDA overrasker med prissvag rapport

Denne måneds WASDE-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium over den globale afgrødeforsyning blev samlet set opfattet som en prissvag affære. Kigger vi på tallene, så kan vi konstatere, at det amerikanske landbrugsministerium ikke foretog nogle ændringer på estimaterne for det amerikanske slutlager med majs, sojabønner eller hvede. Derimod blev der rykket en del på estimaterne for de globale slutlagrer med afgrøder.

Hvede - prisstærk rapport

Hvor rapporten var prissvag for både majs og sojabønner, så var den derimod isoleret set prisstærk for hvedens vedkommende. Det amerikanske slutlager blev godt nok hold uforandret ved 836 millioner bushels, hvilket var på linje med markedets forventninger. Derimod blev det globale slutlager med hvede skrevet overraskende meget ned. I sidste måned lød estimatet for det globale slutlager på 304,2 millioner tons. I markedet lå der en forventning til, at estimatet ville blive skrevet op til 304,4 millioner tons. Men i stedet valgte det amerikanske landbrugsministerium at nedskrive det globale slutlager med hvede for sæsonen 2020 og 2021 til 301,2 millioner tons. Selvom rapporten dermed som nævnt isoleret set var prisstærk for hvedens vedkommende, så var WASDE-rapporten samlet set til den prissvage side, set i forhold til markedets forventninger og derfor sætter afgrødepriserne og herunder også hvedeprisen sig nu en anelse, om end det næppe bliver til den helt store nedtur. Dertil er forsyningssituationen med afgrøder fortsat for stram.

Læs videre under grafen.

Dagsgraf: CBOT Hvede

Sojabønner - prisneutral rapport

Det amerikanske slutlager med sojabønner blev sat uændret i forhold til februar måned ved 120 millioner bushels. I markedet lå der en forventning til, at det amerikanske slutlager med sojabønner ville blive sat ned til 115 millioner bushels. Derfor var estimatet over det amerikanske slutlager med sojabønner isoleret set prissvagt. Dog er forsyningssituationen med sojabønner i USA fortsat meget stram, hvis vi sammenligner med slutlageret for sidste sæson, der lød på 525 millioner bushels.

Det globale slutlager med sojabønner blev skrevet en anelse op fra 83,4 millioner tons i februar måned til 83,7 millioner tons i denne måned. Det var ligeledes til den prissvage side, set i forhold til at der i markedet var forventet en lagernedgang til 82,5 millioner tons.

Så alt i alt en prissvag rapport for soja.

Læs videre under grafen.

Dagsgraf: CBOT Sojabønner

Majs - prissvag rapport

For majsens vedkommende var der tale om nogle forholdsvis prissvage estimater, set i forhold til markedets forventninger. Det amerikanske slutlager med majs for sæsonen 2020 og 2021 blev holdt uforandret i forhold til estimatet fra februar måned ved 1,502 milliarder bushels. I markedet lå der ellers en forventning til, at det amerikanske slutlager med majs ville blive sat ned til 1,450 milliarder bushels. Selvom lagerestimatet på 1,502 milliarder bushels var højere og dermed prissvagt, set i forhold til markedets forventninger, så står vi dog stadig tilbage med et majslager i USA, der er markant under de 1,919 milliarder bushels fra sidste sæson.

Der lå ydermere en forventning i markedet til, at det globale slutlager med majs for sæsonen 2020 og 2021 ville blive skrevet ned fra 286,5 millioner tons i sidste måned, til et nyt estimat på 284,4 millioner tons. Forventningerne blev ikke ligefrem indfriet. I stedet skrev det amerikanske landbrugsministerium deres estimat op for det globale majslager til 287,7 millioner tons. Så dermed samlet set en prissvag rapport for majsens vedkommende.

Dagsgraf: CBOT Majs