Prisalarm på hvede efter overraskende USDA-rapport

Hvedeprisen stryger i vejret og har nu brudt nogle afgørende modstandsniveauer i opadgående retning. Pilen peger nu mod tidligere prisrekorder fra blandt andet 2012. Opturen som hvedeprisen er inde i blev tirsdag bakket op af en særdeles prisstærk USDA-rapport for korn. Nederst på siden kigger jeg nærmere på perspektiverne for hvedeprisen i 2021. Inden da vil jeg gennemgå USDA-rapportens estimater for majs og hvedeforsyningen på verdensplan.

Prisstærk USDA-rapport for hvede

Denne måneds USDA-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium, den såkaldte WASDE-rapport, over den globale afgrødeforsyning som udkom tirsdag aften, var til den prisstærke side for hvedens vedkommende. Det amerikanske landbrugsministerium vurderer således at det amerikanske slutlager med hvede for sæsonen 2020 og 2021 vil ende op på 836 millioner bushels, mod en forventning forud for rapporten på 857 millioner bushels. Dermed strammer forsyningssituationen med hvede i USA til, set i forhold til at der i den forudgående sæson var tale om et slutlager på 1,028 millioner bushels.

Det amerikanske kvartalslager med hvede pr. den første december 2020 blev ifølge det amerikanske landbrugsministerium på 1.674 millioner bushels. Det var dermed prisstærkt, set i forhold til de 1.695 millioner bushels som det amerikanske kvartalslager var forventet til at blive på. Samtidig var der tale om en nedgang i forhold til kvartalslageret fra december 2019, der lød på 1.841 millioner bushels.

Selvom det amerikanske areal med hvede blev sat til 31,991 millioner acres imod en forventning på 31,528 millioner acres, hvilket dermed var til den prissvage side, så blev rapporten isoleret set betragtet som værende prisstærk for den amerikanske hvede.

Rapporten var også prisstærk med hensyn til den samlede globale forsyningssitutation med hvede. Således nedskrev det amerikanske landbrugsministerium deres globale slutlager med hvede fra 316,5 millioner tons i sidste måneds opgørelse til et nyt estimat på 313,2 millioner tons. Det nye globale lagerestimat var samtidig overraskende lavt, set i forhold til at der i markedet lå en forventning til et globalt lager på 315,6 millioner tons.

Så alt i alt en ret så prisstærk rapport for hvedens vedkommende.

Særdeles prisstærk USDA-rapport for majs

USDA-rapporten viste sig også at være voldsomt prisstærk for majsens vedkommende og rapporten satte da også efterfølgende gang i et nyt stort prishop til prisen for både majs og hvede i USA såvel som her i Europa. Ifølge opgørelsen så ender den amerikanske majsproduktion for indeværende sæson i 2020 og 2021 op på 14.182 millioner bushels. Der var dermed tale om en nedskrivning af den amerikanske majsproduktion, set i forhold til de 14.507 millioner bushels, som estimatet lød på i sidste måned. Samtidig var det en overraskende stor nedgang i den amerikanske majsproduktion, set i forhold til, at der i markedet var forventet et estimat på 14.470 millioner bushels.

Samtidig blev estimatet for det amerikanske slutlager med majs for 2020 og 2021 sat ned fra 1.702 millioner bushels til 1.552 millioner bushels. Det var ligeledes en prisstærk overraskelse, set i forhold til at der i markedet var forventet et estimat for det amerikanske slutlager på 1.621 millioner bushels. Rapporten indeholdt ydemere et tal for det amerikanske kvartalslager med afgrøder. Her blev det amerikanske lager med majs pr. den første december på 1.322 millioner bushels, hvilket var overraskende lavt, set i forhold til, at der i markedet var forventninger om et kvartalslager på 1.951 millioner bushels.

For USA isoleret set, var der dermed tale om en meget overraskende og prisstærk WASDE-rapport for majs.

Globalt set strammer forsyningssituationen for majs også gevaldigt til. Således estimeres det globale slutlager med majs for sæsonen 2020 og 2021 nu til 283,8 millioner tons imod de 289 millioner tons, som estimatet lød på for en måned siden. Estimatet var dog på linje med, hvad der var forventet i markedet. Samtidig kan vi dog konstatere, at vi i denne sæson, går et markant lavere globalt lager med majs i møde, set i forhold til den forudgående sæson for 2019 og 2021. Her blev slutlageret for majs på globalt plan således på 303 millioner tons.

Det amerikanske landbrugsministeriums estimater for den sydamerikanske majsproduktion var til den lidt prissvage side. Her estimeres den brasilianske majsproduktion i år nu til at blive på 109 millioner tons, imod en forventning i markedet på 107,6 millioner tons. For den argentinske majsproduktion i 2021 lød estimatet på 47,5 millioner tons, hvilket stort set var på linje med markedets forventninger. Jeg tvivler dog på at estimaterne for den sydamerikanske majsproduktion har taget højde for de ugunstige tørre vejrforhold, der har gjort sig gældende i området på det seneste. Jeg forventer derfor, at estimaterne for den sydamerikanske majsproduktion vil blive skrevet langt mere ned i næste måneds WASDE-rapport.

Rapporten indeholdte også et estimat for den samlede kinesiske import af majs i indeværende sæson for 2020 og 2021. Her vurderer det amerikanske landbrugsministerium nu, at Kina vil komme til at importere 17,5 millioner tons, hvilket er 1 million tons mere, end estimatet for den kinesiske import af majs lød på i sidste måned. Samtidig skal den forventede majsimport til Kina på 17,5 millioner tons, holdes op imod de kun 7,6 millioner tons majs, som landet importerede i den forudgående sæson. Udbuddet med majs strammer således til, mens efterspørgslen efter majs tager til. Det er netop disse ingredienser, der er forklaringen på at kornpriserne er gået kraftigt op hen over det seneste godt halve år.

Nedenfor kigger jeg nærmere på prisudviklingen for hvede på MATIF.

Hvede Analyse og Anbefaling

Anbefaling

Aktuel pris er: 226 euro pr. ton.

Hvedeprisen på MATIF er i op-trend og har netop nu brudt med toppe og modstandsniveauer i området omkring 215 til 220 euro. Næste mål for hvedeprisen ligger derfor nu oppe ved toppe fra 2012 i 280 euro. Brud under 202 euro vil være første svaghedstegn og vil derfor frembringe første salgssignal. Der er dog ikke tegn til nedtur lige foreløbigt og derfor fastholder jeg min anbefaling om at afvente salg af hvede.

Teknisk Analyse

Forleden beskrev jeg igen, hvordan den europæiske hvedepris på MATIF siden august måned havde arbejdet sig godt op i grafen til en test af de topniveauer, der senest gjorde sig gældende tilbage i 2018. Disse pristoppe, der også udgør det højeste prisniveau i mere end 7 år bryder hvedeprisen igennem netop i skrivende stund. Bruddet indikerer at hvedeprisen nu skal søge tilbage mod de gamle prisrekorder, der gjorde sig gældende tilbage i 2012. Derfor står vi netop nu med en decideret prisalarm for hvede, hvilket er godt nyt for planteavlere der endnu ikke har solgt hvede.

Det er gået godt opad for den europæiske hvedepris på MATIF siden august måned. Tilbage i august var hvedeprisen på MATIF således nede og ramme et lavpunkt i blot 175 euro pr. ton. Den dag i dag handler hvedeprisen til 226 euro pr. ton. Dermed har hvedeprisen netop i skrivende stund brudt de toppe der blev skabt i 2018 i området gående fra 215 til 220 euro pr. ton. Med det aktuelle brud op over disse top og modstandsniveauer, så ligger det efterfølgende tekniske prismål nu oppe ved de pristoppe vi senest så i 2012 ved lige godt 280 euro pr. ton. Dermed har hvedeprisen på MATIF stadig et stort stigningspotentiale og derfor står vi lige nu med endnu en pris- og købsalarm for hvede. Af samme grund fastholder jeg da også min anbefaling om, at du som hvedeproducent forholder dig afventende med salg.

Hvedeprisens op-trend er intakt, så længe den kan holde sig over bund og støtte ved 202 euro pr. ton. Jeg tvivler på at hvedeprisen skal ned under 202 euro pr. ton lige foreløbigt. Således udviser de tekniske indikatorer kraftigt stigende styrke i opadgående retning, hvilket indikerer, at sandsynligheden for yderligere prisstigninger er langt større end sandsynligheden for at hvedeprisen skal ned fra aktuelt niveau.

Ugegraf