Stærkt come-back til hvedeprisen – det tegner godt for planteavlere

Efter to uger med prissvækkelse kommer den ledende europæiske hvedepris på MATIF stærkt tilbage ved denne uges begyndelse. Den europæiske hvedepris ser næsten overraskende stærk ud, set i forhold til den noget svagere amerikanske hvedepris, der er blevet presset af blandt andet en stigende spekulativ salgsaktivitet blandt de spekulative kapitalfonde i USA.

De store amerikanske spekulanterne i USA er begyndt at tvivle på, hvorvidt hvedeprisen skal fortsætte i opadgående retning. Således viser en ny opgørelse, at de spekulative amerikanske kapitalfonde i sidste uge solgte godt 20 tusinde kontrakter i hvedefutures på den amerikanske afgrødebørs i Chicago. Det betyder dermed, at de store amerikanske spekulanter netop nu har vendt deres samlede position i hvedefutures fra en såkaldt longposition til en ny shortposition. Således ligger de spekulative amerikanske kapitalfonde nu sammenlagt inde med shortposition i hvedefutures bestående af godt 4.400 solgte kontrakter.

Derfor er det en smule overraskende at hvedeprisen her i Europa holder sig så godt oppe, modsat den amerikanske hvedepris.

Hvis vi dertil lægger, at dollarkursen falder markant overfor euro og dermed også overfor danske kroner, hvilket burde støtte den amerikanske hvedepris i forhold til den europæiske, er det rigtigt gode tegn for danske planteavlere, at den europæiske hvedepris trods alt holder sig godt oppe.

Trenden er dermed fortsat op for den europæiske hvedepris og jeg fastholder derfor min anbefaling om at du som dansk planteavler forholder dig afventede med hensyn til salg, så længe pristrenden er opadgående.

Nedenfor kigger jeg nærmere på prisudviklingen for hvede på MATIF.

Hvede Analyse og Anbefaling

Anbefaling

Aktuel pris er: 208 euro pr. ton.

Hvedeprisen på MATIF er i op-trend og har i første omgang mål oppe ved 220 euro. Bryder hvedeprisen også op over 220 euro ligger næste mål oppe ved toppe fra 2012 i 280 euro. Brud under 202 euro vil være første svaghedstegn og vil derfor frembringe første salgssignal. Der er dog ikke tegn til nedtur lige foreløbigt og derfor fastholder jeg min anbefaling om at afvente salg af hvede.

Teknisk Analyse

Efter den prissvækkelse hvedeprisen oplevede hen over høst, har den ledende europæiske hvedepris på MATIF været i stigende trend siden august måned. Da høstpresset var på sit højeste var hvedeprisen på MATIF i august måned nede og ramme et lavpunkt ved 175 euro pr. ton. Den dag i dag handler hvedeprisen i omegnen af 208 euro pr. ton, efter for to uger siden at have ramt et nyt toppunkt i 214 euro pr. ton. Det er med andre ord gået kraftigt op for hvedeprisen i Europa hen over de seneste nu mere end fire måneder og jeg forventer at skal fortsætte godt ind i 2021.

Med hvedeprisens brud forleden op over det vigtige og psykologiske prisniveau i 200 euro pr. ton, ligger næste mål for hvedeprisen på MATIF i opadgående retning nu oppe ved toppe fra 2018 i 220 euro pr. ton. Bryder hvedeprisen også op over næste top og modstandsniveau ved 220 euro pr. ton, så ligger det næste prismål oppe ved de pristoppe vi senest så tilbage i 2012 i området omkring 280 euro pr. ton. Dermed har hvedeprisen på MATIF stadig et stort stigningspotentiale og jeg fastholder derfor min anbefaling om, at du som hvedeproducent forholder dig afventende med salg. Det er naturligvis altid fornuftigt at sprede sit salg af hvede ud på flere prisniveauer, men med det momentum hvedeprisen for tiden viser i opadgående retning, bør du som planteavler ikke sælge for meget.

I nedadgående retning er der i første omgang støtte for de seneste tre måneders op-trend ved en bund i 202 euro pr. ton. Skulle hvedeprisen bryde under støtte og bund i 202 euro pr. ton, så vil målet herefter ligge nede ved bunde fra juni og august måned ved 175 euro pr. ton. Det virker dog ikke specielt sandsynligt, at hvedeprisen skal tilbage mod 175 euro. Således udviser de tekniske indikatorer kraftigt stigende styrke i opadgående retning, hvilket indikerer at sandsynligheden for yderligere prisstigninger er langt større end sandsynligheden for at hvedeprisen skal ned fra aktuelt niveau.

Ugegraf