Et vildt nervøst aktiemarked – forhold dig afventende

Præsidentvalget i USA har ikke helt uventet sat gang i store udsving på aktiemarkedet. Største trussel er dog fortsat COVID-19 og den aktuelle nedlukning af store dele af verden. Lige nu svinger aktiekurser voldsomt op og ned og det forventer jeg, vil fortsætte i måneder fremadrettet. Overordnet set ser det dog ud til at tendensen er for nedadgående på aktiemarkedet, hvis vi kigger på det ledende europæiske og tyske aktieindex, DAX30. Der er således optræk til en decideret topformation og en ny ned-trend i DAX30 netop nu, til trods for et par opadgående dage.

Handelsstrategi

Aktuel kurs er: 12.159 euro

DAX30 er tilbage i ned-trend, med bruddet under støtte ved 12.209 euro. Målet for ned-trenden ligger i første omgang nede ved 10.000 euro og efterfølgende nede ved 8.000 euro. Det aktuelle brud i nedadgående retning har frembragt et signal til at sælge ud af porteføljen med aktier.

Teknisk analyse

Udsigten til en ny nedtur på aktiemarkedet fremgår med stor tydelighed hvis vi kigger på DAX30, der i sidste brød under et afgørende bund og støtteniveau ved 12.209 euro. Med bruddet er trenden nu teknisk set ned for det tyske aktieindex, selvom vi i indeværende uge har set en opadgående bevægelse og i skrivende stund handler til en kurs på 12.159 euro. På grund af den store usikkerhed og den overordnede nedadgående tendens, så fastholder jeg min aktuelle anbefaling om, at du som investor bør reducere i din portefølje, hvis du vil undgå at være med på en nedtur, i stil med den vi så i slutningen af februar og starten af marts måned i år.

DAX30 gik ellers tilbage i stigende tendens hen over foråret efter at have ramt et bundniveau i marts måned ved 7.963 euro. Opturen har indtil videre fået DAX30 op i 13.317 euro – et kursniveau der blev en realitet sidst i juli måned. Dermed har det tyske index allerede været meget tæt på de gamle kursrekorder, der blev en realitet tilbage i februar måned ved 13.830 euro.

Men med sidste uges brud under støtte ved de førnævnte 12.209 euro er trenden nu ned og de seneste syv måneders aktiefest er derfor teknisk set slut. Den nye ned-trend der nu er en realitet, har i første omgang mål nede ved 10.000 euro. Det er dog også meget muligt, at vi atter skal se et aktiemarked søge tilbage mod de lavpunkter vi så i marts måned i underkanten af 8.000 euro.

De tekniske indikatorer udviser også svaghedstegn og bakker derfor op om, at vi nu kan stå overfor en ny stor nedtur på aktiemarkedet, symboliseret ved det tyske DAX30-index. De tekniske indikatorer forsøger således at alarmere os om at reducere i porteføljen med aktier omkring aktuelt kursniveau.

Ugegraf