Hvedeprisen skal op her fra

Torsdag i sidste uge kom det amerikanske landbrugsministerium, med deres seneste opgørelse for den globale afgrødeforsyning. Rapporten var samlet set prissvag for hele afgrødekomplekset. Rapportens tal var dog yderst tvivlsomme for hvedens vedkommende. For så vidt var estimaterne okay for USA`s vedkommende. Derimod vil jeg stille et stort spørgsmålstegn ud for den globale hvedeforsyning, som jeg mener det amerikanske landbrugsministerium ikke har styr på. Det strammer nemlig gevaldigt til med hensyn til hvedeforsyningen blandt andet her i Europa og jeg forventer at hvedeprisen skal op, frem mod og formentlig også under høst til sommer.

Nederst kommer jeg med min anbefaling og tekniske analyse af hvedeprisen. Inden da er her den fundamentale situation vi står overfor med hensyn til udbud og efterspørgsel for hvede globalt og i Europa.

Det kom som en stor overraskelse at USDA ikke skrev det globale hvedelager ned i sidste uge. USDA valgte i stedet at sætte det globale hvedelager op i forhold til estimatet fra marts måned.

I rapporten fra marts blev det globale hvedelager estimeret til 288 millioner tons. I markedet lå der forventninger til, at det amerikanske landbrugsministerium ville skrive estimatet ned til 284 millioner tons i denne måneds opgørelse. Men USDA valgte i stedet at opskrive det globale lager med hvede fra 288 millioner tons, til 292,8 millioner tons. Langt over de 284 millioner tons der var forventet.

Men det nye estimat for den globale hvedeforsyning blev totalt ignoreret og hvedeprisen har i stedet været stigende, efter rapporten i sidste uge. Forklaringen finder vi i, at det strammer gevaldigt til med forsyningssituationen for hvede her i Europa. Efterspørgslen efter europæisk hvede på eksportmarkedet er i voldsom vækst og samtidig står vi overfor en kommende høstnedgang.

Ukraine, der er blandt verdens største eksportører af hvede, har i indeværende sæson, der løber frem til juli måned, frem til nu eksporteret 18 millioner tons hvede. Det høje eksporttempo har skubbet hvedeprisen i Ukraine kraftigt op. Det har fået det ukrainske landbrugsministerium til at sætte et eksportloft på 20 millioner tons frem mod juli måned. De sidste 2 millioner tons, som dermed er tilbage til eksport, forventes solgt allerede i løbet af april.

Derfor må importører af hvede allerede købe fra andre lande. Blandt andet har i Europa. Det betyder, at vi her i Europa nu oplever en eksplosiv vækst i eksporten af hvede. Blandt andet Frankrig, der er Europas suverænt største hvedeproducent. Den franske eksport med hvede ud af Europa, forventes at nå et historisk højt niveau i indeværende sæson. Det franske analysebureau, FranceAgriMer har i den forbindelse opskrevet deres estimat for eksport af fransk hvede ud af Europa, fra 12,7 millioner tons i sidste måned, til ny rekord på 13,2 millioner tons.

Samtidig med at efterspørgslen stiger, så forventes udbuddet af europæisk hvede at falde i 2020. Blandt andet på grund af en stor nedgang i det franske hvedeareal. Det samlede areal med hvede i Frankrig estimeres i 2020 til at blive på 4,6 millioner hektarer. Det er det laveste areal med hvede i 17 år. Ydermere har vejrforholdene siden såning været ugunstige. Fransk hvede står elendigt på markerne og udbytterne forventes at blive ringe.

Det er de samme dystre udsigter, som landmænd i resten af Europa står overfor. Derfor forventer jeg at hvedeprisen skal op frem mod og formentlig også under høst. Det fremgår af min analyse og anbefaling for hvede nedenfor

Hvede Analyse og Anbefaling

Anbefaling

Aktuel pris er: 196 euro pr. ton.

Hvedeprisen ser stærk ud og nedturen kan nu annulleres efter to ugers markante stigninger. Ved brud op over 200 euro pr. ton vil hvedeprisen bekræfte opturen og målet ligger herefter oppe ved toppe fra 2018 i området omkring 220 euro pr. ton. Har du ikke solgt hvede anbefaler jeg derfor, at du afventer situationen så længe hvedeprisen ligger over 174 euro pr. ton.

Teknisk Analyse

Hvedeprisen på MATIF har hen over de seneste to uger oplevet en ny opblomstring. Det betyder, at hvedeprisen nu er tilbage ved de topniveauer, der gjorde sig gældende inden coronavirus begyndte at sprede sig over hele kloden og dermed inden stort set alle børsmarkeder gik i salgspanik. Herunder også afgrødebørserne. Det er nu kun de olierelaterede afgrøder, der har svært ved at komme op. Hvede er ikke relateret direkte til olie og derfor ser vi nu en hvedepris, der her i Europa begynder at tilpasse sig udsigten til en europæisk produktionsnedgang i 2020.

Hvedeprisen tog et større ryk ned hen over februar og første halvdel af marts måned. Her gik hvedeprisen fra et toppunkt i 200 euro pr. ton til et lavpunkt for to uger siden ved 174 euro pr. ton. I skrivende stund handler prisen for møllehvede på MATIF til 196 euro pr. ton. Hvedeprisen er derfor nu igen tæt på de toppunkter, der gjorde sig gældende i februar måned ved 200 euro pr. ton. Toppen ved de 200 euro pr. ton er samtidig første modstandsniveau i opadgående retning for den overordnede op-trend, som hvedeprisen har bevæget sig i siden september måned sidste år.

Hvedeprisen kan gå yderligere op frem mod høst

Hvis hvedeprisen også kan bryde gennem modstand ved 200 euro pr. ton, så vil målet efterfølgende ligge oppe ved de topniveauer, der gjorde sig gældende i sommeren 2018 i området omkring 220 euro pr. ton.

Bunden fra forrige uge i 174 euro udgør nu første støtteniveau for op-trenden i nedadgående retning. Et brud under dette bund og støtteniveau vil betyde, at hvedeprisen efterfølgende kan fortsætte ned mod bundniveauerne fra september måned sidste år i 155 euro. Det er som sådan en mulighed, at hvedeprisen skal ned og runde de 155 euro igen. Men det vil gå meget dårligt i hak med den udsigt vi har til en nedgang i den samlede europæiske hvedeproduktion til sommer.

De tekniske indikatorer har rettet sig op hen over de seneste to uger og udviser atter stigende momentum i opadgående retning. Derfor virker det heller ikke særligt sandsynligt, at hvedeprisen skal bryde under 174 euro frem mod sommerens høst for at gå tilbage i ned-trend. Derimod taler de tekniske indikatorer for, at hvedeprisen snart vil bryde gennem modstandsniveauet ved de psykologiske 200 euro pr. ton, for så igen at søge tilbage mod topniveauerne omkring 220 euro pr. ton, inden sommerens høst påbegyndes her i Europa.

Ugegraf