Guldprisen kan gå i ny rekord inden længe

Guldprisen - ny og aktuel analyse med anbefaling.

Guldprisen kaldes også for råvaremarkedets konge og det må man sige er tilfældet netop nu hvor handelskrigen eskalerer mellem USA og Kina. Guldprisen har derfor nu retning mod gamle rekorder efter en kraftig prisstigning siden juni måned. Hvad betyder det for aktier og for andre råvarer i fremtiden, hvis guld bliver guld værd?

Handelsstrategi

Aktuel guldpris: 1.500 dollar pr. troy ounce.

Jeg gik i køb igen på guld på bruddet over 1.286 dollar. Dette køb er netop for alvor blevet bekræftet med bruddet op over 1.450 dollar. Bruddet har derfor frembragt et nyt købssingal. Målet ligger herefter helt op ved 1.900 dollar. Salgsstop for mit køb fastholder jeg indtil videre i 1.377 dollar. Dermed har jeg allerede sikret en god profit.

Guld er råvaremarkedets konge

Guldprisen kan opfattes som en god indikator for, hvad vi kan forvente os af fremtiden på de finansielle markeder. Falder aktierne så stiger guldprisen. Samtidig er der en tendens til, at andre råvarepriser, herunder også afgrødepriserne, til en vis udstrækning kan følge med guldprisen op under finansielle krisetider. Selvom korrelationen mellem guldprisen og afgrødepriserne ikke er stor, så har historien de seneste 12 år vist os en tendens til, at råvarer som sådanne kan stige i pris hvis aktierne dropper.

Går vi tilbage i tiden til den seneste finanskrise i periode fra 2007 og frem til 2011, hvor aktierne var inde i noget nært frit fald, kan vi lige netop se, at guldprisen i samme periode gik ind i en voldsomt kraftig prisstigning for at ramme en ny prisrekord i 2011 ved en pris på 1.900 dollar. Det var også i denne periode, at vi for første gang oplevede, at afgrødepriserne tog et kraftigt ryk op til nye uhørte højder. Selvom den fundamentale udbud og efterspørgselssituation naturligvis er grundlaget for prissætningen på afgrødemarkedet, så er der en tendens til, at spekulanter og investorer forsøger at finde alternative investeringsmuligheder under finansielle krisetider med faldende aktiekurser. Det kunne for eksempel være afgrøder og andre råvarer.

Risikovilligheden daler blandt investorer

Selvom de store aktie-index i blandt andet USA generelt har været stigende i løbet af 2019 og stadig holder sig pænt oppe i kurs, så har guldprisen i samme periode været inde i en kraftig prisstigning, især hen over forår og sommer. Det er dermed et vink med en vognstang om, at risikovilligheden ikke for alvor er tilstede på aktiemarkedet. Det har vi også måtte erfare hen over de seneste uger, hvor store ryk ned på aktiemarkedet er blevet efterfulgt af store ryk op. Nervøsiteten er stor blandt investorerne og nervøsiteten er altid størst lige inden aktiemarkedet topper ud.

Derfor ser jeg stadig en stor sandsynlighed for, at vi nu igen skal til at rykke kraftigt nedad på aktiemarkedet. Det vil i givet fald få guldprisen til at stige igen. Således søger spekulanter mod sikker havn og køber op i guld, ædelmetaller og sågar afgrøder, når de frygter for en ny finanskrise.

Guld har brudt med 6 års sidelæns handel

Guldprisen handler i skrivende stund lige omkring 1.500 dollar pr. troy ounce og ligger dermed godt over bunden fra samme tid sidste år i 1.150 dollar pr. troy ounce. Samtidig har guldprisen hen over de seneste uger brudt en lang række vigtige modstandsniveauer i opadgående retning og der er samtidig fremkommet en decideret bundformation og langsigtet trendvending fra ned til op, efter 6 års sidelæns handel.

I første omgang har jeg mål for guldprisen oppe ved gamle toppe fra 2011 i 1.900 dollar pr. troy ounce. Men guldprisen kan for så vidt godt gå meget højere op. Lige nu afhænger guldprisens nye op-trend af udviklingen i handelskrigen mellem Kina og USA. Så længe de to lande optrapper krigen vil der være frygt for global recession og investorerne vil derfor søge mod guld som sikkerhavn. Lige nu er der ikke meget der signalerer at de to lande skal nå til enighed, tværtimod. Derfor ser råvarer og især guld ud til at kunne blive et spændende investeringsobjekter i tiden fremover.

Ugegraf