Denne måneds USDA-rapport var sammenlagt en prissvag omgang. Men EU afgrøderne holder sig oppe i pris.

Prissvag USDA-rapport for amerikanske afgrøder – men EU afgrøder holder sig oppe

Ugen sluttede ud til den lidt prissvage side for de europæiske afgrødepriser, om end det stadigt tyder på at vi skal se en yderligere styrkelse af de europæiske afgrødepriser frem mod årets afslutning. Den europæiske møllehvede på MATIF endte dog […]